ZAŠTITNI BRAK - Zakonodavstvo

-> Brak
-> Pravo boravka radi braka
-> Životno društvo
-> Prividni brak
-> Matični ured
-> Bračno životno društvo
-> Kažnjeno pravo

Brak
Brak i familija stoje pod posebnom zaštitom državnih organa Art. 6 stav 1 zakonodavstva o braku "GG"

Pravo boravka radi braka
Sa ženidbom bračni partner bez njemačkog državljanstva stiče pravo na zahtjev za izdavanje dozvole boravka po § 23 stav 1  br. 1 prava za strance "AuslG". Pod uvjetom da njemački bračni partner ima svoje pravilno boravilište u području njemačke države.

Životno društvo "Lebenspartnerschaft"
"LPartG" član 1 stav 1 § 1: dvije osobe istoga spola osnivaju životno društvo ako obostrano osobno i u istovremenom prisustvu izjave da žele međusobno voditi životno društvo za tok života (životni partner i partnerica). Izjave ne smiju biti uvjetovane ili dane sa određenim vremenskim rokom trajanja. Izjave postaju djelotvorne, čim usljeduju pred nadležnim uredom. Daljnji uvjet za osnivanje životnog društva je, da su sudionici predali izjavu o njihovom imovinjskom stanju (§ 6 član. 1). Sa osnivanjem životnog društva između njemca i stranaca inozemni partner ima pravo na dozvolu boravka. Ured za strance je obavezan da redovito izdaje dozvolu ako ne postoje razlozi za izgon tj. otpučivanje (§ 27a iVm § 23 stav 1 pravo za strance "AuslG").

Prividni brak
"Prividni brak" je po saboru evropejske unije definisan kao: "brak jednog pripadnika džave koja spada uniji i pripadnika druge države koji je legalno u jednoj državi unije. Takav brak jedino služi svrsi da se zaobiđu propisi o upotovanju i boravku pripadnika drugih država te da omoguć
i pripadniku druge države dozvolu za boravak u državi koja spada uniji.

Matični ured
Zakon obavezuje matičare da odbiju sprovođenje braka (§ 1310 BGB), "ako je očigledno" da je brak prividan (§ 1314 stav 2), tj. da supruzi ne namjeravaju živiti u bračnom društvu.

Bračno životno društvo
Bračno društvo: § 1353 stav 1 "BGB" definiše bračno društvo kako sljedi: "bračni partneri su međusobno obavezani kroz sklapanje bračnog društva, oni snose međusobnu odgovornost". U komentarima pravnici do danas raspravljaju kako da se ocjeni životno društvo i njegovo održavanje. Bitno je pri tome očigledno da li bračni partneri imaju centralno mjesto u životu koje im omogučuje stalnu vezu. Dok kod njemačkih parova bračno društvo ne mora biti kuć
ansko, kod dvonacijonalnih parova mnoštvo ureda za strance motri da li je bračno društvo uisto i kućansko društvo.

Kažnjeno pravo
Prividni brak može po § 92 stav 2 Nr. 2 "AuslG" (Netočni podaci da bi se stekla dozvola za boravak za sebe ili drugog, ovdje radi varanja o postojanju bračnog društva) biti kažnjen sa do tri godine pritvora ili novčanom kaznom. Najčešće se osuđuje useljenika po
§ 271 StGB krivično legitimiranje "Falschbeurkundung" ili po § 156 StGB kriva izjava koja nije pod zakletvom "falsche uneidliche Aussage" tj. § 92 stav 1 br. 7 AuslG izjava krivih tj. nepotpunih činjenica "Vorbringen unrichtiger bzw. unvollständiger Tatsachen". Kod njemačkih građanina može osim toga doći do optužbe radi potpore nepoželjenog boravka "Unterstützung illegalen Aufenthalts".

<- natrag