ZAŠTITNI BRAK - Moguća pitanja pri saslušavanja kod ureda za strance

Kada i pri kojom prilikom ste upoznali vašeg sadašnjeg supruga/vašu suprugu? Gdje je to bilo?

Preko koga ste se upoznali?

Kada ste se odlučili za ženidbu? Ko je ponudio ženidbu?

Kada i od kojeg ureda ste si dali ispostaviti svjedođbu o sposobnost za ženidbu koja je potrebna za ženidbu?

Kada i gdje ste kupili bračne prstene i odijelo?

Gdje čete otputovati za bračno putovanje?

Kakvu si zamišljate vašu zajedničku budučnost?

Gdje i od čega čete živjet?

Živite li u zajedničkom stanu ili ste već živili skupa?

Da li si možete zamisliti da oženite vašeg partnera tj.partnericu u inozemstvu te da živite sa njim ili njom?

Kako ste proslavili svadbu? Da li su došli prijatelji ili rodbina?

Gdje vam žive roditelji?

Gdje žive roditelji vašeg partnera ili partnerice?

Kako se prezivaju vaši roditelji sa imenom?

Kako se prezivaju vaš svekar i svekrva sa imenom?

U kojem jeziku se sporazumjevate? Tj. tko prevodi?

Tko kod vas kuha jelo?

Tko kod vas kupuje živežne namirnice?

Tko obavljuje ostali posao u kučanstvu?

Koja su vam zajednička zanimanja i najmilije zabave?

Da li imate zajedničke poznanike? Ako imate, molimo da navedete ime i prezime.

Da li ste već zajedno proveli raspust? Ako jeste, molim vas navedite gdje?

Kako održavate vezu sa vašim partnerom ili partnericom?

Koliko često telefonirate jedan sa drugim?

Koliko često si pišete?

Koliko često se viđate?

Opišite tok vašeg zajedničkog dana?

Kako ste proveli prošli vikend?

Kako ste proveli božić te novu godinu?

Šta ste si poklonili za božić, rođendan te za zaruku?

Da li zajedno gledate televiziju? Ako je tako, koje emisije?

Da li postoje zajedničke fotografije?

Opišite kako vam partner ili partnerica izgleda.

Koje boje oči ima vaš partner ili partnerica?

Koliko je veliki vaš partner ili partnerica?

Pijete li vi ili vaš partner tj. partnerica kavu ili čaj i ako je tako, kako? Da li sa ili bez mlijekom i šećerom?

Koje su najmilije zabave vašeg partnera ili partnerice?

Koje je omiljeno jelo vašeg partnera ili partnerice?

Kako se brije vaš prijatelj (sa britvom ili električno)?

Koji parfim koristi vaš partner ili vaša partnerica?

Kako točno izgleda stan vašeg partnera ili partnerice?

Koliko često ste do sada stupili u vezu sa obiteljom vašeg partnera ili partnerice?

U kojoj struci radi vaš partner ili partnerica i koju školsku kvalifikaciju posjeduje?

Gdje on ili ona radi?

Gdje i kako stanujete trenutačno?

<- natrag